V začetku meseca maja smo na naši šoli izvedli ankete za starše, učence in učitelje. Ankete so bile sestavljene z namenom, da dobimo povratne informacije o šolanju na daljavo.

Spodaj si lahko ogledate prve rezultate anket. Natančna analiza in povzetki pa bodo objavljeni v septembru v Samoevalvacijskem poročilu za leto 2020/21.

  V imenu skupine za samoevalvacijo, Jožica Rupnik

(Visited 164 times, 1 visits today)