Redno samotestiranje predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb. Testiranje je za učence, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja prostovoljno. Upravičenci teste za samotestiranje dvignejo v lekarnah.

Samotestiranje za učence in dijake srednjih šol

 • Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso cepljeni, ki niso preboleli covid-19 in tisti, ki so preboleli covid-19 in je od okužbe minilo več kot 180 dni. 
 • Samotestiranje izvajajo vsi učenci, ki se redno izobražujejo
 • Učenci samotestiranje izvajajo na domu.
 • Testiranje se izvaja dvakrat tedensko v enakih presledkih.
 • Ker gre za presejalni program, se samotestirajo samo zdrave osebe oziroma osebe brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.
 • Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih izvedejo vsi učenci in dijaki. 

Testi so brezplačni in jih upravičenec dvigne v lekarni

Učenci teste prevzamejo v lekarni.   

 • Do izdaje 10 HAG testov so upravičeni vsi učenci. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov.

Učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico. Vsak upravičenec lahko dvigne 10 testov na mesec.

Postopek v primeru pozitivnega rezultata

V primeru pozitivnega rezultata testa učenca ali dijaka pri prostovoljnem samotestiranju na SARS-CoV-2 ostane učenec  doma in se izolira. Starši oziroma zakoniti zastopniki nato kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika učenca.

Izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti testirano osebo na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja za PCR testiranje dogovorijo starši oziroma zakoniti zastopniki.

Učenec na izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji

Po prejemu pozitivnega rezultata PCR testiranja starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika, ki jim da nadaljnja navodila.

V primeru negativnega rezultata PCR testiranja, učenec, lahko nadaljuje šolanje v šolskem okolju. 

Navodila za samotestiranje učencev

Pogoj za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

6 korakov samotestiranja

Preden se boš samotestiral, si temeljito umij roke in očisti površino mize.

1. KORAK: Pripravi celoten komplet:

 • epruveto,
 • pokrovček za epruveto,
 • malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom,
 • bris za enkratno uporabo
 • in testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.

2. KORAK: Odstrani pokrovček na plastenki in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto.

3. KORAK: V eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzemi bris po postopku:

 • bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico
 • z brisom 5 krat zaokroži in nežno podrgni po sluznici
 • enako ponovi v drugi nosnici

4. KORAK: Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim pufrom in z njim 20 sekund mešaj. Za vrti ga vsaj 5 krat. 

5. KORAK: Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici. 

POČAKAJ 15 MINUT.

6. KORAK: Rezultat je tu:

 • ena črtica zgoraj ob črki C – NEGATIVEN
 • 2 črtici – POZITIVEN
 • ena črtica spodaj ob črki T – NEVELJAVNO ali brez črtic – PONOVI TEST

Pribor po uporabi zapri v plastično vrečko. Po treh dneh jo odvrzi med mešane odpadke

(Visited 98 times, 1 visits today)