CELOTENEMU ODDELKU JE ODREJENO DELO NA DALJAVO

Pouk poteka na daljavo preko TEAMS-a ali spletnih učilnic. Učno snov razlaga, posreduje in pripravlja učeči učitelj.

UČENEC  JE OKUŽEN S COVID 19 ALI JE DOMA ZARADI DRUGE BOLEZNI IN IMA ZDRAVNIŠKO OPRAVIČILO

Učenec,  ki je bolan, počiva in se zdravi. Šola ne pričakuje izpolnjevanje šolskih obveznosti. Učenec ob vrnitvi v šolo nadoknadi zamujeno.

UČENEC JE V KARANTENI,  KER JE BIL  V STIKU Z OKUŽENO OSEBO.

Učenec ni bolan. Razrednik in učeči učitelji pomagajo organizirati pridobivanje šolske snovi  (strnjena objava snovi na spletni strani pod zavihkom DELO OD DOMA, objava učnih listov v spletni učilnici, delo v spletni učilnici…). Za učenca se ne organizira neposrednega dela na daljavo. https://www.os-tabor.si/delo-od-doma

UČENEC JE DOMA IZ OSEBNIH RAZLOGOV, BREZ ZDRAVNIŠKEGA OPRAVIČILA

Šola učencu ne zagotavlja posredovanje šolske snovi.

(Visited 186 times, 1 visits today)