V šolskem letu 2022/2023 so se učenke in učenci udeležili tekmovanja iz angleške bralne značke. Tekmovali so učenci in učenke matične osnovne šole Tabor, POŠ Hotedršica in POŠ Rovtarske Žibrše.

Tekmovanja se je skupaj udeležilo 409 učenk in učencev.

Na tekmovanju smo bili izredno uspešni, kar dokazujejo tudi rezultati.

REZULTATI TEKMOVANJA:

Razredna stopnja:                                                          

1. do 5. razreda (Tabor, POŠ Hotedršica, POŠ Rovtarske Žibrše):                                             

ZLATO PRIZNANJE:  109 učenk in učencev                                                  

SREBRNO PRIZNANJE:  119 učenk in učencev                                                                          

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 47 učenk in učencev                            

Predmetna stopnja:

6. do 9. razreda Tabor Logatec

ZLATO PRIZNANJE:  19 učenk in učencev                                                  

SREBRNO PRIZNANJE: 82 učenk in učencev                                                  

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 33 učenk in učencev                                                  

Skupaj so učenci in učenke naše šole osvojili 128 zlatih priznanj, 201 srebrnih priznanj in 80 priznanj za sodelovanje.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se ŠOLSKEMU SKLADU OŠ TABOR LOGATEC, saj nam je omogočil nakup angleških knjig, s katerimi smo učenke in učence na tekmovanje tudi pripravljali. Z njimi smo obogatili tudi šolsko knjižnico tako na matični šoli kot tudi na POŠ Hotedršica.

mentorice

Tanja Trček, Tjaša Rihar, Linda Mahnič, Katja Truden, Maruša Brenčič Nagode, Mateja Govednik Lukan in Barbara Požarnik Vavken

(Visited 155 times, 1 visits today)