Obstajata dve vrsti ljudi, ki vam bosta povedali, da ne morete narediti velike stvari in spremeniti sveta. Tisti, ki se bojijo poizkusiti ali tisti, ki se bojijo, da jim bo uspelo. (Ray Goforth)

Ekipa Moj, tvoj, naš planet, v sestavi Karin Eržen, Estera Šparemblek, Julija Šimenc , Lana Zoja Čuden in Hana Bajc, si je zastavila za mnoge nedosegljiv cilj, a se ni ustrašila izziva . Svoje vrstnike in učitelje je povabila k natečaju o ozaveščanju čistega in zdravega okolja. K projektu so se priključile, tudi druge interesne skupine, ki so v njem prepoznale potencial in izvirnost .  
 

Vsaka dejavnost zahteva svoj čas in učenke so skozi leto namenile veliko časa, projektu, ki je postal prepoznan na občinski in državni ravni. Šola tovrstne aktivnosti učencev podpira in spodbuja, zato je učence nagradila z delovno ekskurzijo v Toskano. Učenke so spoznavale naravne in kulturne značilnosti Toskane ,reflektirale dosedanje delo in na podlagi tega načrtovale dejavnosti v prihodnjem šolskem letu. Pokrajina, ki je navdihnila mnoge umetnike, je pripomogla k novim idejam. Naslednje šolsko leto bodo imeli učenci možnost spoznavnja kraljestva gliv, ki ustvarjajo sožitje med rastlinstvom in živalstvom. Glive#naravni računalniki.

Antonija Baznik in Andreja Dodič

(Visited 129 times, 1 visits today)