Spoštovani starši/skrbniki OŠ Tabor Logatec,

v novo šolsko leto 2023/2024 smo bili pospremljeni s toplim in sončnim vremenom in tako je tudi vzdušje med delavci šole in učenci.

Želimo si, da bi pretežni del šolskega leta tako tudi ostalo, vendar se zavedamo, da bo življenje in delo na šoli kdaj pa kdaj prekril tudi kakšen oblak.

Da bomo lažje premagovali ovire in se razumeli ob izzivih, vas vabimo na 1. roditeljski sestanek OŠ Tabor Logatec, ki bo potekal:

V torek, 12. 9. 2023, ob 17. uri za RAZREDNO STOPNJO

V sredo, 13. 9. 2023, ob 17. uri za PREDMETNO STOPNJO

V četrtek, 14. 9. 2023, ob 17. uri za POŠ ROVTARSKE ŽIBRŠE

V četrtek, 14. 9. 2023, ob 18. uri za POŠ HOTEDRŠICA

s skupnim uvodom in pozdravom ravnatelja.

Nato sledi nadaljevanja dela po oddelkih v matičnih učilnicah s naslednjim dnevnim redom:

1. Volitve predstavnika staršev oddelka v Svetu staršev

2. Napotki razrednika za novo šolsko leto

3. Pobude in predlogi

(Visited 265 times, 1 visits today)