V zadnjem tednu septembra je našo osnovno šolo obiskalo šest učiteljev iz Turčije. V tem času so spoznali slovenski šolski sistem in delovanje naše osnovne šole. Obiskali so tudi obe podružnični šoli in se seznanili z njunim delovanjem. Spremljali so pouk in metode dela, ki jih pri urah uporabljajo učitelji ter se včasih tudi aktivno vključili v poučevanje. Ob koncu vsakega dneva smo imeli strokovno diskusijo o metodah in načinih poučevanja. Različni pogledi, znanja in izkušnje bogatijo, zato so takšne priložnosti odlične za strokovno rast učiteljev in odpirajo nove možnosti našim učencem. Verjamem, da bo v prihodnosti še veliko takšnih priložnosti.  

Zapisala:  Andreja Dodič

(Visited 135 times, 1 visits today)