Spoštovani starši!

1.1.2016 je stopila v veljavo sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D). Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Od 1.1.2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

neto povprečna plača v RS subvencija kosila v višini
do 18% 100% cene kosila
nad 18 % do 30% 70% cene kosila
nad 30% do 36% 40% cene kosila

Če želite prijaviti svojega otroka na šolsko kosilo, izpolnite obrazec, ki ga čimprej oddajte v tajništvu šole. Obrazec je objavljen na šolski spletni strani (Prehrana/Prijava na šolsko prehrano).

Miša Stržinar, ravnateljica

(Visited 26 times, 1 visits today)