Spoštovani!RTEmagicC_Migranti_podstran.jpg

Obveščam vas, da smo na OŠ Tabor Logatec začeli s pripravami na vključitev otrok prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v Logatcu.

Želim vam posredovati nekaj osnovnih informacij v zvezi s pripravami.

Na Ministrstvu za šolstvo smo imeli informativni sestanek na temo vpisa in vključitve otrok prosilcev za mednarodno zaščito. Na MIZŠ smo bili seznanjeni z osnovnimi informacijami in navodili o vključevanju teh otrok v naše šole. Vse informacije so dostopne na: http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/, zato vas vabim k ogledu povezave na spletni strani MIZŠ.

Svetovalna delavka na OŠ Tabor Logatec, ga. Saša Mivšek Jereb, je bila na Unicefovem izobraževanju na temo begunske problematike v Sloveniji. Skupaj z učiteljico dodatne strokovne pomoči, go. Jasno Habjan, sta informirali aktiv razrednikov na šoli, kjer sta vse razrednike seznanili z osnovnimi informacijami o beguncih v Sloveniji z navodilom, da razredniki na urah oddelčnih skupnostih skupaj z učenci spregovorijo in se pogovorijo o trenutnih razmerah na temo beguncev v Sloveniji.

Skupaj z ravnateljico OŠ 8 talcev Logatec sva obiskali center prosilcev za mednarodno zaščito v Logatcu, kjer sva se sestali z vodjo centra go. Vesno Kovač in socialno delavko v centru go. Ano Mrzlikar. Pogovorili smo se o možnostih vpisa otrok v obe šoli in vključevanja le teh v šolo.

Na OŠ Tabor Logatec bomo vpisali 8 otrok iz Afganistana. Na OŠ 8 talcev Logatec pa bodo vpisali 7 otrok iz Sirije in Iraka.

Otroci, ki pridejo na našo šolo so rojeni med  leti 2003 do 2008 (4 deklice in 4 dečki). Vpis na našo bomo izvedli v tem tednu, neposredno postopno vključitev v šolo pa s ponedeljkom 4.4.2016.

Vključevanje bo potekalo načrtno in postopno, saj otroci govorijo le jezik farsi. Na šoli bomo sledili navodilom in priporočilom MIZŠ in dobrim praksam drugih OŠ v Sloveniji. Zato načrtujemo že jutri sestanek z ravnateljem OŠ Livada v Ljubljani g. Goranom Popovičem, ki nam bo pomagal pri načrtovanju in nadaljnjem delu s temi otroki, saj ima dolgoletne izkušnje z vključevanjem otrok tujcev v šolo.

Kot vsem otrokom želimo tudi tem osmim malim Afganistancem zagotoviti uresničevanje otrokovih pravic v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (OZN) (http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ ).

Verjamem in želim si, da nam boste tudi vi, starši in drugi, pomagali pri uresničevanju uspešne integracije otrok tujcev v našo šolo.

Hvala za sodelovanje.

Miša Stržinar, ravnateljica

(Visited 43 times, 1 visits today)