Spoštovani starši,

v skladu z 2. korespondenčno sejo Sveta staršev na OŠ Tabor Logatec, vas obveščam o potrjenih cenah za skupen nakup likovnih pripomočkov za bodoče učence 2., 3., 4. in 5. razreda matične šole v šolskem letu 2016/2017. Skupen nakup likovnih pripomočkov bo izvedla šola. Starši boste strošek nakupa poravnali s septembrsko položnico po naslednjih postavkah:

2. razred: 14,78€/učenca

3. razred: 14,90€/učenca

4. razred: 13,89€/učenca

5. razred: 14,02€/učenca

Svet staršev OŠ Tabor Logatec je na 2. korespondenčni seji Sveta staršev sprejel sklep, da likovni pripomočki ostanejo v razredu in se ne prenašajo z otrokom v naslednje šolsko leto.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta.

Ravnateljica Miša Stržinar

(Visited 24 times, 1 visits today)