Šolski sklad se je v šolskem letu 2015/2016 financiral z zbranimi finančnimi sredstvi od donacij podjetij in prispevkov staršev, iz akcije zbiranja odpadnega papirja, novoletne tržnice, športnega popoldneva za krajane Logatca, iz natečaja podjetja Naklo: koledar in iz prostovoljnih prispevkov v okviru prireditev pevskega zbora in gledališčnikov OŠ Tabor Logatec.

 

Iz šolskega sklada smo v šolskem letu 2015/2016 porabili sredstva za pomoč učencev iz socialno šibkih družin in nakup nadstandardne opreme:

 • subvencije učencem pri plačilih ŠVN, plavalnih tečajev, tridnevni naravoslovni tabor (POŠ Hotedršica)
 • subvencija pri plačilu šolske prehrane,
 • nakup šolskih učbenikov in delovnih zvezkov za učence iz socialno šibkih družin,
 • kritje stroškov izposoje smučarske opreme za zimsko ŠVN,
 • mednarodna izmenjava učencev s Španijo (projekt eTwinning)
 • kritje stroškov prevoza na tekmovanja in na Gledališki festival
 • prireditev za zaključek bralne značke (vstopnice za kino Dvor in prevoz)
 • poravnava objave na TV LEP za zbiralno akcijo papirja in novoletno tržnico,
 • poraba za materialne stroške za izvedbo Novoletne tržnice na šoli,
 • poraba za materialne stroške za izvedbo Športnega popoldneva za krajane Logatca,
 • nakup majic za MPZ
 • poravnava stroškov za tabor nadarjenih,
 • za pouk na POŠ Rovtarske Žibrše: poševna športna blazina, prenosni radio, lutka deklica in deček,
 • za potrebe OPB POŠ Hotedršica: Konstruktor duo s slamicami, družabne igre
 • za potrebe OPB na centralni šoli: lopatke za peskovnik, loparji z žogico na elastiki, tanke blazine, leseni konstruktor Mali arhitekt, Konstruktor duo s slamicami
 • za pouk na centralni šol: link kocke, termometri

Šolski sklad nadaljuje z intenzivnim namenskim zbiranjem sredstev za učence iz socialno šibkih družin in za nadstandardne dejavnosti: donacije podjetij, prispevki staršev, zbiralna akcija papirja (od vsake zbiralne akcije bo polovico sredstev namenjeno v sklad), Novoletna tržnica, športno popoldne za vse krajane in prostovoljni prispevki na prireditvah. Novost v šolskem letu 2016/2017 bo prodaja izdelkov učencev v času govorilnih ur.

predsednica UOŠS
Mateja Podgornik

(Visited 21 times, 1 visits today)