tsz-os-taborTradicionalni slovenski zajtrk se v javnih zavodih in ustanovah izvaja z namenom, da bi izboljšali naše zavedanje o pomembnosti lokalne oskrbe, domače pridelave in predelave hrane. Lokalna hrana prepotuje krajšo dobavno pot in se manj časa skladišči, zato je bolj zdrava. Zajtrk vsako leto poteka tudi na naši šoli z namenom, da bi bili tudi mi bolj ozaveščeni, da je lokalna hrana boljša in bolj zdrava kot industrijsko pridelana.

O vsem tem smo se pogovarjali tudi v petek, 18. novembra, prvo šolsko uro. Razredniki in sorazredniki so po posameznih oddelkih ob zajtrku, ki je že tradicionalno vseboval domač kruh, maslo, med, jabolko in seveda domače mleko, govorili  o zdravi prehrani. Nekatere devetošolke so pri zajtrku pomagale prvošolcem in drugošolcem. Razredniki so še posebej poudarili, kako pomembno je umivanje rok pred obroki. Z zajtrkom so bili nekateri zadovoljni, drugi ne. Nekateri so zajtrkovali že doma. Ko nas je obiskala gospa ravnateljica, nas je še posebej opozorila,kako pomemben je zajtrk in skupaj smo ugotovili, da jih doma še vedno zajtrkuje zelo malo. Ko smo se pogovarjali o šolski malici, pa smo ugotovili, da je še vedno preveč jedi, ki jih ne maramo jesti. Po zajtrku, ki je trajal eno šolsko uro, smo devetošolci nadaljevali z rednim poukom, ostali učenci predmetne stopnje pa so imeli tehniški dan, na katerem so ustvarjali izdelke za novoletno tržnico.

tsz-os-tabor2 tsz-os-tabor3

Patricia Mrak, 9.a

(Visited 60 times, 1 visits today)