Pevci OPZ OŠ Tabor, ki jih je spremljal pianist Miha Nagode, harmonikarji Jošt, Žan in Klemen ter povezovalci in recitatorji Sara, Mika in Samo, so polepšali zadnji dan  marca oskrbovanem Doma Marije in Marte v Logatcu. Zanje so pripravili 45-minutni Pomladni koncert. Pozdravili smo jih v imenu vseh učencev in zaposlenih na OŠ Tabor. Zapeli smo jim pomladne pesmi, recitirali pesmi slovenskih pesnikov o babicah, pomladi in rožah. Še prav posebej so se oskrbovanci razveselili mladih harmonikarjev. Na koncu smo skupaj zapeli. Ob spremljavi harmonikarjev je zazvenela skoraj ponarodela pesem V dolini tihi. Vsi skupaj smo bili velik pevski zbor, glasba nas je medgeneracijsko povezala. Na koncu smo vsem zaželeli veliko zdravja in dobrega počutja,  gospa Mateja iz Doma pa se je zahvalila za vesel nastop in nas povabila, da pridemo še kdaj.

Učitelj in zborovodja Zdravko, foto Žiga Novak

(Visited 62 times, 1 visits today)