Na šoli poskušamo z različnimi metodami in oblikami dela pri pouku zgodovine učence pridobiti, da z zanimanjem in radovednostjo vstopajo v svet zgodovine. Učna ura pri zgodovini na temo Zgodovinski viri v 6. razredu, je bila izpeljana tako, da so učenci snov spoznavali na samostojen, poučen in zanimiv način. V razredu je za eno šolsko uro nastala prava zgodovinska razstava. Vsak učenec je pripravil odgovore na zastavljena vprašanja in razredu predstavil gradivo, ki ga je prinesel. Nato smo vse predmete zbrali skupaj in učenci so po svoji presoji združevali predmete, za katere so menili, da sodijo skupaj. Kaj hitro smo ugotovili, da imajo že veliko znanja in spoznali vrednost ter pomen kulturne dediščine za zgodovino posameznika, družine, naroda…

Antonija Baznik

(Visited 47 times, 1 visits today)