Letos mineva 500 let, kar je Martin Luther objavil  95. tez proti odpustkom. Ta dogodek velja za začetek obdobja reformacije v Zahodni Evropi.  Danes vemo, da je gibanje  daleč preseglo okvire prenove vere in Cerkve, saj je prineslo tudi revolucionarne spremembe v družbenem in kulturnem življenju Evrope in širše. Reformacija je med drugim pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih.  Tudi slovenski jezik pri tem ni bil izjema, saj v tistem času med drugim izideta prva knjiga v slovenščini ter prvi celovit prevod Svetega pisma.

Zato sem se odločila, da to obletnico obeležim v sklopu pouka zgodovine. Ker je Stari Egipt učencem privlačna in z nekaterih vidikov znana tema, se mi je zdela primerna za razvijanje in učenje metode projektnega učnega dela z aktivnim in samostojnim delom pri spoznavanju in pridobivanju novih znanj ter razvijanju velike palete veščin. Načrtovanje samostojnega učnega dela Stari Egipt in civilizacije rodovitnega polmeseca je zahtevalo kar nekaj priprav, vendar je bilo zadovoljstvo toliko večje, ker so bili učenci ves čas aktivni in motivirani za delo.  Posebej so bili veseli, ko se je njihova knjiga iz ure v uro »debelila«. Prek vsebinskih ciljev so razvijali široko paleto veščin in znanj, ki osmišljajo razumevanje zgodovinskega dogajanja.

Pri pouku je nastala knjiga, ki  je zahtevala veliko samostojnosti in aktivnega dela učencev. Spodbujala sem vedoželjnost in radovednost. Učenci so se tako laže izrazili in krepili  svoja močna področja. Z nalogami, ki vsebujejo aktualizacijo (bivališča, obleka in ličenje, prehrana, dosežki znanosti in arhitekture) smo poskušali približati in osmisliti oddaljen čas in način bivanja v času prvih civilizacij.

Fotogalerija

Antonija Baznik

(Visited 111 times, 1 visits today)