10. maja je tudi v tem šolskem letu izšlo naše šolsko glasilo Žvrgolač.

Bogatijo ga pisni in likovni izdelki ter fotografije nekaterih dogodkov, ki so pustili sledi pri našem delu v tem šolskem letu. Letu, ki ga imenujemo tudi Cankarjevo leto.

Vabljeni k nakupu. Cena je 3 evre. Naročilo bodo lahko opravili učenci pri razrednikih oziroma učiteljicah slovenščine in ob prireditvah, ki se bodo odvijale na naši šoli do konca šolskega leta.

Želimo vam prijetno branje in ogledovanje glasila.

Irena Sivec- Maglica

(Visited 165 times, 1 visits today)