LOGIKA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki
zlatega
priznanja
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred
9. razred

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE – PROTEUSOVO PRIZNANJE

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred
9. razred

ANGLEŠČINA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred
9. razred

ZGODOVINA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred
9. razred

GEOGRAFIJA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
9. razred Miha Kokalj

ASTRONOMIJA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
7. razred
8. razred  

9. razred

 KEMIJA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
 8. razred
 9. razred

 CANKARJEVO TEKMOVANJE

Razred

Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

FIZIKA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred
9. razred

MATEMATIČNI KENGURU, VEGOVO PRIZNANJE

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

VESELA ŠOLA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
5. razred
6. razred
8. razred
9. razred

BOBER – računalniško tekmovanje

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred

 

(Visited 37 times, 1 visits today)