MESEC VARNE RABE INTERNETA

Letošnja tema mednarodnega dne varne rabe interneta (7. februar) bo v Sloveniji namenjena neprimernim vsebinam, ki so jim izpostavljeni otroci in najstniki ter imajo nanje negativen vpliv. Tudi naša šola si prizadeva k večji ozaveščenosti učencev in njihovih staršev, zato objavljamo spodaj navedena gradiva, ki naj vam služijo v pomoč.

Točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si (www.safe.si) med drugim pripravlja:

 • spletni pogovor Neprimerne vsebine in njihov vpliv na mladostnike (osrednji dogodek VIZ bo potekal 14. februarja 2023 od 8.30 do 9.30) in
 • SAFE.SI paket aktivnosti:
 • Aktivnost 1 – priporočljivo za učence 1. triletja: Sejfko si na spletu želi prijetnih in zabavnih vsebin – učni načrt (PDF), delovni listi za najmlajše (PDF)
 • Aktivnost 2 – priporočljivo za učence 2. triletja: Neprimerne vsebine na internetu – učni načrt (PDF)
 • Aktivnost 3 – priporočljivo za učence 3. triletja: Neprimerne vsebine na internetu: spletna pornografija – učni načrt (PDF)
 • Aktivnost 4 – priporočljivo za dijake SŠ: Neprimerne vsebine na internetu: spletna pornografija – učni načrt (PDF)
 • Broška »Praznujemo dan varne rabe interneta, 7. 2. 2023« (brez ozadja, z belim ozadjem)

Ostala gradiva, ki so lahko v pomoč pri izvedbi aktivnosti:

 • Zgodbice za 1. triado (link)  
 • Neprimerne in nezakonite vsebine (link)

Kvizi in testi:

 • Kviz za najstnike: Ali deliš preveč (neprimernih) vsebin na družabnih omrežjih? (link)
 • Kviz: Znaš presoditi, ali je spletni izziv primeren, da ga izvedeš? (link)
 • Kviz: Ali znam uporabljati družabna omrežja? (link)
 • Kviz: Dobro počutje na internetu za 2. triletje (link)
 • Kviz: Dobro počutje na internetu za 3. triletje (link)
 • Kviz za najstnike: Preveri, kako dobro poznaš emotikone in njihov pomen (link)
 • Kviz za najstnike: S kvizom do prepoznave laži na internetu (link)  

Drevesa odločanja:

 • Drevo odločanja: Sextortion (link)
 • Drevo odločanja: Prejel/-a si golo fotografijo nekoga. Kaj sedaj? (link
 • Drevo odločanja: Objaviti posnetek prijatelja? (za otroke in najstnike): (link)
 • Drevo odločanja: Objaviti ali ne? (za otroke in najstnike): (link)
 • Drevo odločanja: Spletni izzivi (link)
 • Drevo odločanja: Prejel si verižno pismo (link)
 • Drevo odločanja: Bi rad manj časa preživel na mobilnem telefonu? (link)
 • Drevo odločanja: Bi rad pomagal nekomu, ki ga poznaš in ga trpinčijo preko spleta? (link)  

Zloženke in plakati:

 • Zloženka: Ljubezen v digitalni dobi (link)
 • Zloženka: Kaj je seksting? (link)
 • Zloženka: Škljoc nastane nova fotka (link)
 • E-letak: Moja gola fotka je na netu (link)
 • Zloženka: Duševno zdravje in internet (link)
 • Zloženka: Zdravje in dobro počutje na internetu (link)
 • Zloženka: Spletni izzivi (link)
 • Zloženka: Spletne laži (link)
 • Zloženka: Hej ne bodi tiho (link)  
 • Plakat: Sem OK takšen, kot sem (link)
 • Plakat: 10 zlatih pravil za varno uporabo spleta (za otroke in najstnike) (link)

Uporabne aplikacije in vsebine:

 • Mobilna aplikacija: Reši spletno dilemo (link)
 • Mobilna aplikacija: Prva pomoč pri spletnem nasilju (link)
 • Safe.si vodiči po družabnih omrežjih (link)
 • Izobraževalno orodje Minecraft: Education Edition – navodila in gradiva za namestitev (link)

Videi Safe.si:

 • Spletna interaktivna predstava: Zavajanja in laži na internetu (2. triada) (video)
 • Spletna interaktivna predstava: Zavajanja in laži na internetu (3. triada) (video)
 • Vpliv interneta na duševno zdravje mladostnikov – posnetek spletnega dogodka za srednješolce (video)
 • Internetni rep (video)
 • Dej na off! (video)
 • Risanke Ovce.sk za najmlajše (link)

Kratki video nasveti za otroke in najstnike »Sejfko sprašuje…strokovnjak odgovarja«:

 • Ali je narobe, če pošljem golo fotko sošolke, s katero sva par, svojim prijateljem? (video)
 • Ali je narobe, če na družabnih omrežjih objavljam posnetke, na katerih so moji prijatelji? (video)
 • Kako pomagati nekomu, ki ga žalijo preko družabnih omrežij? (video)
 • Kako dokazati prijateljem, da jih žali nekdo drug v mojem imenu? (video)
 • Če te nekdo žali, ali ga blokiraš? (video)
 • Ali je treba imeti za vsako družabno omrežje svoje geslo? (video)
 • Ali lahko za profilno sliko uporabimo sliko slavne osebe, ki smo jo našli na internetu? (video)
 • Ali je narobe, če imaš na Facebooku ali drugih družabnih omrežjih več profilov? (video)
 • O uporabi družabnih omrežij (video)
 • Ravnanje v primeru nasilja na družabnih omrežjih (video)
 • Naj te ne bo strah, da zamujaš … (video)
 • Super selfie (video)
 • Več videov >>

Vse informacije v zvezi z aktivnostmi v okviru meseca varne rabe interneta 2023 najdete na spletni strani.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

(Visited 217 times, 1 visits today)