Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Tabor Logatec je bil ustanovljen in potrjen na 14. seji Sveta šole, ki je bil 30. septembra 2008.

Namen šolskega sklada je:

 • pomoč  socialno  šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev,   ki  niso   sestavina   izobraževalnega oz. vzgojnega  programa   in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev,
 • nakup  nadstandardne  opreme,
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij, sponzorstev,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko: prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od raznih prireditev.

Podatki in pravila šolsega sklada

PRAVILA  DELOVANJA   ŠOLSKEGA  SKLADA osnovne šole Tabor Logatec  NOVO!Pravila Šolsega sklada je upravni odbor sprejel na svoji 1. seji 19. maja 2009.

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

 • transakcijski račun: 0126 4603 0666 297,
 • z referenco: SI12-1029101502008 in
 • s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

 

Vabila in zapisniki upravnega odbora šolskega sklada

Zap. št. sestanka  Vabilo  Zapisnik 
9. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
10. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
11. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
12. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
13. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
14. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
15. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
16. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
17. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
18. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
19. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
20. sestanek Acrobat icon
21. sestanek Acrobat icon
22. sestanek Acrobat icon
23. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
24. sestanek Acrobat icon Acrobat icon
25. sestanek Acrobat icon  Acrobat icon
26. sestanek Acrobat icon

 

 

ponedeljek, 10.06. 2019
 • UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OB 17.00 URI V KNJIŽNICI

 • SVET STARŠEV OB 18.00 URI V ZBORNICI

 • VPOGLEDI NPZ 6. RAZRED

torek, 11.06. 2019
 • 6. RAZRED RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI V UČILNICAH BIO, MAT, SLOD

 • 4. A RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI V UČILNICI 4.A

 • ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA RAZREDNI STOPNJI

sreda, 12.06. 2019
 • 4. B RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI

 • 9. RAZRED ŠPORTNI DAN OLIMJE

 • 7. B RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI

četrtek, 13.06. 2019
 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 1.-8. RAZRED

 • 9. RAZRED TEHNIČNI DAN

petek, 14.06. 2019
 • VALETA OB 19.00 URI V TELOVADNICI

 • 5. RAZRED KULTURNI DAN SORICA

ponedeljek, 17.06. 2019
 • 7. RAZRED TEHNIČNI DAN - LJUBLJANICA

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

torek, 18.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN

sreda, 19.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

četrtek, 20.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

petek, 21.06. 2019
 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN - RAVNIK

 • 7. RAZRED NARAVOSLOVNI DAN- ŽIVALSKI VRT

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 8. RAZRED ŠPORTNI DAN - KONEX