Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Tabor Logatec je bil ustanovljen in potrjen na 14. seji Sveta šole, ki je bil 30. septembra 2008.

Namen šolskega sklada je:

 • pomoč  socialno  šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev,   ki  niso   sestavina   izobraževalnega oz. vzgojnega  programa   in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev,
 • nakup  nadstandardne  opreme,
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij, sponzorstev,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko: prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od raznih prireditev.

Podatki in pravila šolskega sklada

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

 • transakcijski račun: 0126 4603 0666 297,
 • z referenco: SI12-1029101502008 in
 • s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Vabila in zapisniki upravnega odbora šolskega sklada

ponedeljek, 24.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

torek, 25.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • TD- Slovenski šolski muzej, 3. r.,

 • pustovanje RS stopnja

 • Roditeljski sestanek 8. c razred (ob 17.00)

 • Roditeljski sestanek 8. b razred (ob 18.00)

sreda, 26.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • medobčinski otroški parlament RS ob 13.00

 • Roditeljski sestanek 5. razred ob 16.30

 • okrogla miza ob 17.30

četrtek, 27.02. 2020
 • zdravniški pregled 8.b

 • učeče se skupnosti ob 15.15

 • seja SVETA ŠOLE ob 18.00

Accessibility