Home » Svet zavoda

Svet zavoda

Svet  zavoda  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.

Svet zavoda OŠ Tabor Logatec za mandatno obdobje 2017-2021:

predsednica: Mateja Podgornik
predstavniki zaposlenih: Janko Jerebic, Mateja Podgornik, Darja Rupnik, Dubravka Sertić, Tanja Žontar
predstavniki staršev: Rok Petrič, Tanja Plohl, Boštjan Zajec
predstavniki ustanovitelja: Nada Cindrić, Mateja Jemec Tomazin, Tatjana Selan

POSLOVNIK SVETA ZAVODA

VABILA 2018/2019

VABILO 4. SEJA SVETA ZAVODA

VABILO 5. SEJA SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI 2018/2019

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Vabila in zapisniki 2017/2018